जिंतूर आणि सेलू तालुक्यातील तब्बल 32 कोटी रुपयांची कामे मंजूर :- आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर
Feature political

जिंतूर आणि सेलू तालुक्यातील तब्बल 32 कोटी रुपयांची कामे मंजूर :- आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर

जिंतूर तालुका प्रतिनिधी / सचिन रायपत्रीवार मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2. राज्य निधी,जिल्हा वार्षिक योजना, नाबार्ड अर्थसहाय्य (RIDF) आणि आशियाई विकास बँक (ADB) मार्फत जिंतूर आणि सेलू तालुक्यातील तब्बल 32 कोटी रुपयांची कामे मंजूर :-…